Etikett: 4 c

  • Det är dags att begrava de fyra P:na

    Trots de uppenbara bristerna i marknadsföringens snart 50 år gamla P:n betraktas de fortfarande som en helig sanning av många marknadsförare. Men den värld i vilken de fyra P:na tänktes rådde helt andra marknadsföringsvillkor än idag. Först och främst har globaliseringen och den stadigt ökande konkurrensen marginaliserat betydelsen av produktens egenskaper och funktion, eftersom konkurrerande produkter i snart sagt alla kategorier numera erbjuder i princip samma grundfunktionalitet. Dessutom har priserna blivit i det närmaste helt transparenta, och geografiskt avstånd har numera ytterst sällan någon reell betydelse. Och sist men inte minst: Kunderna har inte lust att lyssna.

  • Det är dags att begrava de fyra P:na

    År 1960 kom E Jerome McCarthys bok Basic Marketing. I den föreslog han att ett företags eller en produkts strategiska position på marknaden skulle beskrivas med fyra P:n: Produkt, Pris, Plats och Påverkan (eller Promotion). Dessa P:n, ansåg McCarthy, är de taktiska verktyg som företag har till sitt förfogande för att effektivisera sin marknadsföring, varför […]