Etikett: antropologi

 • Neuromarketing – marknadsförarnas våta dröm!?

  Vad är det som gjort boken »Buyology« till en sådan succé? Vad är det den egentligen avslöjar? Att vi människor reagerar på sådant som skapar mening, ger oss minnen och väcker känslor behöver man väl inte scanna hjärnor för att förstå… Och det författaren Martin Lindström kallar »our Buyology« kallar vi för »vår kultur«. | Gästinlägg av Katarina Graffman och Jacob Östberg

 • Dags att utveckla en egen mobilapp. Eller..?

  Under senare tid har intresset för mobilappar formligen exploderat; det är som om alla företag med någon form av webbambition vill ha en egen app. Men hur många har tänkt igenom vilken nytta användarna kommer att ha av appen – vad den är tänkt att tillföra för värde? Frågan fler företag kanske borde ställa sig är alltså om det verkligen är så viktigt att ha en egen app, bara för att alla andra har det. | Gästinlägg av Katarina Graffman

 • Nedslag i reklameliten

  »När jag i ett samtal tog upp frågan om skönhetens betydelse för att nå framgång i reklamvärlden och påpekade att en praktikant på byrån förvånat sagt till mig att det var slående hur snygga alla var på TBWA, replikerade en av de svenska delägarna: ”Jag tänker på det dagligen, hur otroligt snygga alla är”.» | Gästinlägg av Raoul Galli

 • Känner du till ditt varumärkes fulla potential?

  Känner du till ditt varumärkes fulla potential?

  Hur skall du gå tillväga för att förstå de sanna skälen bakom kundernas köpbeteende? Hur skall du ta reda på exakt vilka associationer i din bransch som faktiskt driver försäljning? Kort sagt: Går det att ta reda på ditt varumärkes fulla potential?

 • Människor är inte intresserade av varumärken. Människor är intresserade av relationer med andra människor.

  Även om konsumenter verkar vara väldigt intresserade av varumärken, kanske till och med så intresserade att de vill ha någon form av relation med företagen bakom, är intresset till viss del en chimär. Det konsumenter egentligen är intresserade av är relationer med andra människor. Det är endast när produkter eller varumärken kan spela en roll i att odla dessa relationer som de kan vara betydelsefulla. Och det är alltså i denna egenskap varumärken är viktiga, inte som självständiga objekt. | Gästinlägg av Katarina Graffman (författat med Jacob Östberg)

 • Case: Antropologisk analys av radion och kvinnorna

  Många företag som jag kommit i kontakt med antyder en viss oro över att den etnografiska studien studerar människor som kanske inte helt passar in i de kvantitativa segmenten. Och det kanske inte är så konstigt. Det är trots allt mycket svårt att hitta individer som stämmer perfekt med en statistikgeneraliserad beskrivning, eftersom dessa generaliseringar ytterst sällan finns i verkligheten. Därför är det viktigt att poängtera att vi antropologer inte försöker kartlägga den psykologiska motivationen. Snarare vill vi belysa de symboliska och kulturella praktiker som omger ett varumärke eller ett beteende. För att kunna få en mer holistisk bild av dessa praktiker behöver vi förstå även de människor som inte alls har en relation med varumärket, eller som inte beter sig som målgruppen. | Gästinlägg av Katarina Graffman

 • Antropologi hjälper dig göra en meningsfull segmentering

  Antropologi kan hjälpa dig att förstå och gruppera människor på basis av deras bakomliggande motiv till köpet, och därmede skapa en mycket väl definierad segmentering som utgår från vad människor tänker, känner och gör ditt varumärke. En segmenteringen som baseras på identifikation och mening, och på en djup förståelse för varumärkets roll i människors liv och vardag, inte på vilka produktegenskaper och -fördelar de söker. | Gästinlägg av Katarina Graffman