Hem

Micco Grönholm om varumärken & marknadsföring

Etikett: Björn Rietz

  • Vad menar du egentligen, Björn Rietz?

    För ett antal år sedan publicerades en artikel i AdAge som handlade om huruvida reklam är en konstart eller inte. Rubriken löd: ”Poets vs. Killers”. Artikeln delade in branschen i två läger, där kreatörerna ville betrakta sitt arbete som konstnärligt medan marknadsförarna ville att reklamen skulle präglas av ”hard sell”. Nu har reklambranschens representant, reklamförbundets…