Hem

Micco Grönholm om varumärken & marknadsföring

Etikett: brand selling proposition

  • Varumärkets nya roll i de sociala medierna

    Tillhörighet, social gemenskap, ett äkta syfte och något att innerligt tro på håller snabbt på att bli de faktorer som skiljer framgångsrika varumärken från resten. I mångt och mycket känns faktorerna igen – de är alla karakteristiska för t.ex. religioner och fotbollslag. Alltså bör varumärkesbyggande handla allt mer om att beröra människor på flera plan.…

  • Varumärkets nya roll i sociala medier

    Branding, alltså varumärkesutveckling, håller på att förändras i grunden. Nya teknologier och mediekanaler har flyttat samhället från ”mass production” till ”mass contribution”. Vi står, kort sagt, mitt i en omvälvning av hur varumärken skapas, utvecklas och – ägs. På 1950-talet lanserade Rosser Reeves USP:n, Unique Selling Proposition. Idén var enkel: Varje produkt har någonting som…