Hem

Micco Grönholm om varumärken & marknadsföring

Etikett: budget

  • Därför är vi människor så dåliga på att hantera pengar

    Vi fattar ekonomiska beslut så ofta att vi betraktar pengar som en naturlig del av livet. Men hur praktiskt användbart pengar än må vara är konceptet onaturligt och, ur ett evolutionärt perspektiv, nytt för oss människor. Därför är många ekonomiska beslut högst irrationella. Och än värre, vi fattar dem i övertygelsen att vi är rationella.

  • Statistik på marknadsföring i sociala medier (b2b)

    Statistik hämtad från Social Media B2B över b2b-företags marknadsföring, med fokus på sociala medier.

  • Vilken del av din marknadsföring är onödig?

    Det är budgeteringstider. En av de budgetposter som är lättast att skära i är marknadsföringsbudgeten, eftersom den till skillnad från många andra poster ses som en rörlig kostnad. Gör det, om du anser att det gynnar företaget. Sitter du i en ledande befattning, med eller utan explicit marknadsföringsansvar, är det trots allt din skyldighet att…