Etikett: CMO

  • Om ledningens ansvar för att organisera varumärkesarbetet

    Nyckeln till allt framgångsrikt varumärkesarbete är förmågan att omsätta varumärkesstrategin i praktiken. En grundläggande förutsättning för att kunna implementera varumärkesstrategin är att det finns en för ändamålet anpassad organisationsstruktur. Men hur skall du få organisationen att bli mer varumärkesorienterad? Och vem skall egentligen ha ansvaret för varumärkesarbetet? | Gästinlägg av Frans Melin

  • Vad betyder marknadsföring?

    Favorit i Repris 1 | Ursprungligen publicerad den 18 december 2008 Visste du att vi i Sverige saknar en enhetlig definition av ordet ”marknadsföring”? Det, menar jag, har bl.a. fått konsekvenser för hur svenska företag organiseras och för den roll svenska marknadschefer har i sina bolag. Vi använder ordet ”marknadsföring” både gärna och ofta. Men […]

  • Vad betyder ”marknadsföring”?

    Menar alla samma sak när de använder ordet ”marknadsföring”? Och varför kallas den som ansvarar för ett företags marknadsföring för ”marknadschef” och inte ”marknadsföringschef”? Har detta någon betyelse, och i så fall vilken?