Hem

Micco Grönholm om varumärken & marknadsföring

Etikett: CMO

  • Om ledningens ansvar för att organisera varumärkesarbetet

    Otydlig ansvarsfördelning är ett av de främsta skälen till att varumärket är tämligen husvillt i många organisationer. En konsekvens av detta blir vanligtvis att olika typer av ad hoc-beslut fattas för att lösa akuta problem, utan att någon större hänsyn tas till en långsiktigt uthållig varumärkesstrategi. Detta är naturligtvis ingen hållbar situation, om man har…

  • Vad betyder marknadsföring?

    Favorit i Repris 1 | Ursprungligen publicerad den 18 december 2008 Visste du att vi i Sverige saknar en enhetlig definition av ordet ”marknadsföring”? Det, menar jag, har bl.a. fått konsekvenser för hur svenska företag organiseras och för den roll svenska marknadschefer har i sina bolag. Vi använder ordet ”marknadsföring” både gärna och ofta. Men…

  • Vad betyder ”marknadsföring”?

    Menar alla samma sak när de använder ordet ”marknadsföring”? Och varför kallas den som ansvarar för ett företags marknadsföring för ”marknadschef” och inte ”marknadsföringschef”? Har detta någon betyelse, och i så fall vilken?