Hem

Micco Grönholm om varumärken & marknadsföring

Etikett: differentiering

  • Vad gör ett varumärke starkt?

    Tre lärdomar, baserade på snart 20 års forskning och ett stort antal varumärkesanalyser, om vad som krävs för att bygga ett starkt varumärke. Alltså ett varumärke som driver försäljning eller motiverar ett högre pris:
1) Ett starkt varumärke byggs av både hårda och mjuka byggstenar, 2) Varumärkets sociala roll är underskattad, och 3) Det är ofta…

  • Varumärken kan inte välja sina föräldrar

    Det finns två epitet som nästan alltid används för att definiera ett företag eller varumärke på en internationell marknad: Vilken bransch det finns i och vilket land det kommer från. Branschtillhörigheten avgör med vilka andra företaget jämförs, det nationella ursprunget i vilken grad positioneringen upplevs vara trovärdig. Därmed påverkar sverigebilden utomlands svenska företags och varumärkens…

  • Varumärkets nya roll i de sociala medierna

    Tillhörighet, social gemenskap, ett äkta syfte och något att innerligt tro på håller snabbt på att bli de faktorer som skiljer framgångsrika varumärken från resten. I mångt och mycket känns faktorerna igen – de är alla karakteristiska för t.ex. religioner och fotbollslag. Alltså bör varumärkesbyggande handla allt mer om att beröra människor på flera plan.…