Hem

Micco Grönholm om varumärken & marknadsföring

Etikett: Douglas Adams

  • Douglas Adams syn på saken

    Allt som finns i världen när du föds är normalt. Allt som uppfinns därefter och tills du är trettio är otroligt spännande och kreativt, och med lite tur kan du skapa dig en karriär på det. Allt som uppfinns efter att du fyllt trettio strider mot naturlagarna och är början till slutet på vår civilisation…