Hem

Micco Grönholm om varumärken & marknadsföring

Etikett: fiende

  • ”Lås in varenda en för all framtid!”

    Den lagliga försäljningen av musik ökar för varje år. Men de som konsumerar mest av den legala varan, är också de som är de flitigaste piraterna. Att det är så tror jag huvudsakligen beror på att fildelarna redan från början är mer intresserade av musik än de som inte fildelar. Jag är alltså inte helt…

  • Din värsta fiende kan bli din bästa vän

    I din strävan efter att uppnå en vision eller ett högt ställt mål kan en väl definierad fiende bli en ovärderlig bundsförvant. Så är det för elitidrottare, för vilka fienden kan vara t.ex. en drömgräns eller ett svårslaget världsrekord. Inom politiken kan fienden vara en motkandidat, ideologi eller ett samhällsproblem, t.ex. arbetslöshet. Och i de…