Hem

Micco Grönholm om varumärken & marknadsföring

Etikett: förtroendeekvation

  • Gör förtroende till en prioriterad styrelsefråga

    Med utgångspunkt i PR-byrån Edelmans undersökning »Trust Barometer 2012« resonerar jag kring dels hur det står till med förtroendet för bl.a. media och företag, dels hur de (och du) kan förtjäna andras förtroende och vad ett högt förtroende är värt.

  • Förtroendets paradox

    Favorit i Repris 6 | Ursprungligen publicerad den 16 mars 2009 Förtroende är något som uppstår genom en direkt eller indirekt dialog. Den direkta dialogen sker mellan två individer, t.ex. vid ett möte eller telefonsamtal. Den indirekta sker genom andra, t.ex. via tidningar och teve, vilket innebär att parternas budskap tolkas och, i vissa fall,…

  • 3 tips på hur du förtjänar andras förtroende

    Så snart du vill göra något som kräver ett aktivt eller passivt deltagande från andra människor, är deras förtroende för dig avgörande för din framgång. Det gäller både i yrkes- och privatlivet. Och det är lika viktigt vare sig du är journalist, politiker, bloggare, läkare, företagsledare, ICA-handlare eller marknadsföringskonsult. Alltså: Hur får du människor att…