Etikett: Helsingborg 2035

  • Dags att byta bana.

    Den 15 september byter jag arbetsgivare, bransch och funktion. Jag blir kommunikationsdirektör i Helsingborgs stad med ansvar för stadens strategiska kommunikation och IT-utveckling.

  • Fuck Taylor!

    Fuck Taylor!

    Frederick Winslow Taylor var massproduktionens fader och upphovsman till Scientific Management. Taylor menade att alla arbetare kan vara betydligt mer effektiva än de utger sig för att kunna vara. Och att botemedlet mot ineffektiviteten är ett vetenskapligt angreppssätt på arbete, ledarskap och organisation. Trots att hans principer och idéer har mer än 100 år på nacken tillämpar många företag dem än idag – i villfarelsen att de leder till högre effektivitet. Men Taylors vetenskap var minst sagt illa underbyggd. Dessutom går hans principer stick i stäv mot allt vi numera tror oss veta om motivation och prestation.