Hem

Micco Grönholm om varumärken & marknadsföring

Etikett: implicit kunskap

  • Intuition är implicit kunskap

    Allt som du och jag vet är inte explicit i den meningen att vi kan formulera vad vi vet, och än mindre ge skäl för vad vi vet. Mycket av vår vardagskunskap är implicit eller tyst. En del av den implicita kunskapen kan lätt göras explicit. Andra former av implicit kunskap är långt svårare att…