Hem

Micco Grönholm om varumärken & marknadsföring

Etikett: konkurrensanalys

  • Din värsta fiende kan bli din bästa vän

    Favorit i Repris 3 | Ursprungligen publicerad den 5 mars 2009 I din strävan efter att uppnå en vision eller ett högt ställt mål kan en väl definierad fiende bli en ovärderlig bundsförvant. Så är det för elitidrottare, för vilka fienden kan vara t.ex. en drömgräns eller ett svårslaget världsrekord. Inom politiken kan fienden vara…