Hem

Micco Grönholm om varumärken & marknadsföring

Etikett: marknadsföringsstrategi

  • Det är dags att begrava de fyra P:na

    Trots de uppenbara bristerna i marknadsföringens snart 50 år gamla P:n betraktas de fortfarande som en helig sanning av många marknadsförare. Men den värld i vilken de fyra P:na tänktes rådde helt andra marknadsföringsvillkor än idag. Först och främst har globaliseringen och den stadigt ökande konkurrensen marginaliserat betydelsen av produktens egenskaper och funktion, eftersom konkurrerande…

  • Det är dags att begrava de fyra P:na

    År 1960 kom E Jerome McCarthys bok Basic Marketing. I den föreslog han att ett företags eller en produkts strategiska position på marknaden skulle beskrivas med fyra P:n: Produkt, Pris, Plats och Påverkan (eller Promotion). Dessa P:n, ansåg McCarthy, är de taktiska verktyg som företag har till sitt förfogande för att effektivisera sin marknadsföring, varför…

  • Rakar du björnen eller löser du problemet?

    Är den globala uppvärmningen ett problem? Raka björnarna. Så inledde författaren och marknadsföringstänkaren Seth Godin sitt underbara blogginlägg i måndags. Att raka björnen, menar han, är en klockren analogi för vår benägenhet att fokusera på problemets symtom, istället för att lösa det som faktiskt orsakar problemet. Läcker taket? Raka björnen och ställ spannar på golvet.…