Hem

Micco Grönholm om varumärken & marknadsföring

Etikett: marknadsstrategi

  • Det är dags att begrava de fyra P:na

    Trots de uppenbara bristerna i marknadsföringens snart 50 år gamla P:n betraktas de fortfarande som en helig sanning av många marknadsförare. Men den värld i vilken de fyra P:na tänktes rådde helt andra marknadsföringsvillkor än idag. Först och främst har globaliseringen och den stadigt ökande konkurrensen marginaliserat betydelsen av produktens egenskaper och funktion, eftersom konkurrerande…

  • Det är dags att begrava de fyra P:na

    År 1960 kom E Jerome McCarthys bok Basic Marketing. I den föreslog han att ett företags eller en produkts strategiska position på marknaden skulle beskrivas med fyra P:n: Produkt, Pris, Plats och Påverkan (eller Promotion). Dessa P:n, ansåg McCarthy, är de taktiska verktyg som företag har till sitt förfogande för att effektivisera sin marknadsföring, varför…

  • Marknadsförarens 12 viktigaste frågor

    Jag får ofta frågan hur en bra marknadsplan skall se ut. Mitt stående svar är att den skall se olika ut för olika företag. Och det har inte så mycket med respektive bransch unicitet att göra, utan mer med den interna kulturen. Vissa företagskulturer föredrar långa, statistikspäckade analyser medan andra strävar efter generalisering och förenkling.…