Etikett: motivation

 • Fuck Taylor!

  Fuck Taylor!

  Frederick Winslow Taylor var massproduktionens fader och upphovsman till Scientific Management. Taylor menade att alla arbetare kan vara betydligt mer effektiva än de utger sig för att kunna vara. Och att botemedlet mot ineffektiviteten är ett vetenskapligt angreppssätt på arbete, ledarskap och organisation. Trots att hans principer och idéer har mer än 100 år på nacken tillämpar många företag dem än idag – i villfarelsen att de leder till högre effektivitet. Men Taylors vetenskap var minst sagt illa underbyggd. Dessutom går hans principer stick i stäv mot allt vi numera tror oss veta om motivation och prestation.

 • Vet du hur din reklam påverkar dina anställda?

  När företag investerar i reklam är målgruppen allt som oftast konsumenter, men en ofta förbisedd effekt är hur reklamen ”spiller över” och påverkar personalen. I det här inlägget får du ta del av två rykande färska studier i hur konsumentreklam påverkar både befintliga och potentiella anställda. | Gästinlägg av Niklas Bondesson och Sara Rosengren

 • How to measure success

  Someone asked me a question recently that really made me think: “How will you know when you’re successful?”. There’s a difference between being successful and feeling successful. By most standard measurements, I am enjoying more success now than at any other time in my life, but if you ask me if I feel successful, the honest answer is “not yet.” This is what makes the question so fantastic. If the goal is to feel successful, what is the measurement we should use to achieve that feeling? Gästinlägg av Simon Sinek

 • The final score doesn’t matter

  The definition of ”winning” includes a subjective element – when what we actually achieve surpasses the expectations others think we could achieve. The innovator believes something can be done when others think it can’t. The entrepreneur believes a solution exists for a problem others think unsolvable (if they even recognize the problem in the first place). And this is why optimists are the most important people of all. They believe every one of us can achieve more than we think we can. They push us and they inspire us. They are able to convert our rational assessment of our abilities (thinking) into drive and passion (belief). And when people believe in you, they will rally for you, support you, send resources your way, introduce you to people and help pave the way for you to succeed. | Gästinlägg av Simon Sinek

 • Gorillaperioden är över

  Ett attraktivt, äkta och tydligt syfte med företagets verksamhet engagerar och motiverar. Det tillåter varje anställd att ställa dumma frågor, samtidigt som skeendena i företaget blir väsentliga – de anställda förstår vad de gör och, framför allt, varför de gör det. Syftet blir en konstant vitaminkick för organisationen. En kick som gör varje anställd till en bättre kollega, en bättre ambassadör och en bättre säljare. Det är trots allt inte det företaget som har flest hjärnor som vinner, det är företget som har flest hjärnor som tänker åt samma håll som tar hem segern. | Gästinlägg av Staffan Ehde.

 • Employee Branding: Skapa en hängiven organisation

  Favorit i Repris 10 | Ursprungligen publicerad den 12 april 2009 I många fall, och särskilt för företag som har direktkontakt med sina kunder, är personalen den enskilt viktigaste varumärkesbäraren. Hur de anställda bemöter och hanterar kunderna har m.a.o. större påverkan på uppfattningen om varumärket än t.ex. annonskampanjerna och webbsajten. Och om de anställda inte […]

 • Din värsta fiende kan bli din bästa vän

  I din strävan efter att uppnå en vision eller ett högt ställt mål kan en väl definierad fiende bli en ovärderlig bundsförvant. Så är det för elitidrottare, för vilka fienden kan vara t.ex. en drömgräns eller ett svårslaget världsrekord. Inom politiken kan fienden vara en motkandidat, ideologi eller ett samhällsproblem, t.ex. arbetslöshet. Och i de […]