Hem

Micco Grönholm om varumärken & marknadsföring

Etikett: varför varumärke

  • Varumärken är förväntningar

    Varumärken som skapar förväntningar som är kopplade till det varan eller tjänsten är, kommer att få det mycket svårt att alltid hålla vad de lovar. Varje gång något i produkten, leveransen eller servicen brister, kommer kunden att uppleva det som att varumärket har brutit sitt löfte. Varumärken som skapar förväntningar kopplade till det varan eller…

  • Varumärken är förväntningar

    Om du googlar på ”varumärke” och ”definition” lär du får många olika förslag. Dock ofta definierade inifrån och ut, alltså från säljarens perspektiv och inte köparens. För att se ett varumärke med köparens ögon börjar med att acceptera att ett varumärke är en metafor för något helt annat än den vara eller tjänst som du…