Hem

Micco Grönholm om varumärken & marknadsföring

Låt dig inspireras av Zen

Zen_Design

I alla former av kommunikations-, reklam- och designarbete är förmågan att hitta nya infallsvinklar på vedertagna normer det som skiljer de mest talangfulla från medelmåttorna.

Den förmågan döpte den maltesiske läkaren och författaren Edward de Bono till lateralt tänkande.

Att hämta inspiration från Zen är kanske inte lateralt tänkande i ordets rätta bemärkelse, eftersom filosofin är flera hundra år gammal, men kan likväl inspirera dig att hitta nya angreppssätt på dina utmaningar.

Zen-estetik består av ett antal principer vars gemensamma syfte är att uttrycka tingens innersta natur, och tillämpas bl.a. vid planering av japanska Zen-trädgårdar. Dessa principer är sammanlänkade och överlappande, och därmed svåra att beskriva separat. Men tack vare en länk, som jag fick av designern och entreprenören Lars Rosengren, hittade jag webbsajten Presentation Zen, där japankännaren Patrick Lennox Tierny presenterar de sju viktigaste Zen-principerna på ett för oss västerlänningar begripligt sätt.

Fukinsei (den asymmetriska balansen)
I västvärlden har vi sedan antiken präglats av det grekiska talesättet ”symmetrin i alla ting”. Och just balans genom symmetri är något vi eftersträvar i det mesta, från matematik och fysik till arkitektur och dekoration. Vår kultur har kort sagt lärt oss att symmetri är vackert.

I många av de asiatiska kulturerna kontrolleras balans istället genom irregularitet och asymmetri. Principen tar sin utgångspunkt i naturens skönhet, där harmoni ofta uppstår ur just balanserad asymmetri.

Därför är Fukinsei många gånger svårt för oss västerlänningar att ta till oss. Men att sträva efter balans genom asymmetri kan skapa dynamisk skönhet som attraherar och engagerar på ett sätt som symmetri aldrig kan göra.

Kanso (det enkla och avskalade)
Den här principen framhåller det enkla och avskalade, och är därför förmodligen lättare för oss att relatera till. Skönhet och elegans uppnås genom eliminering av allt som inte har relevans. Kanso strävar efter klarhet, inte dekoration, i syfte att uppnå maximal effekt med minimala medel.

Shibumi (det måttfullt sköna)
Skönheten finns i det underdrivna, eller genom att tingen får vara precis vad de är. Det vackra är måttfullt, rakt på sak och koncist – nästan minimalistiskt. Inget behöver alltså adderas, däremot kan Kanso tillämpas.

Shizen (det naturliga)
Principen förespråkar det naturliga och anspråkslösa. Allt för många detaljer och för mycket information dränker tingens innersta väsen, medan återhållsamhet kan framhäva det.

Skickliga jazzmusiker har t.ex. en känsla för att inte överrösta helheten, men samtidigt hitta sin egen plats i den. Liksom insikten i att den sanna jazzupplevelsen finns i mellanrummet mellan tonerna – att det tysta bidrar till upplevelsen av det hörda.

Shizen påminner oss om att slutresultatet aldrig är en tillfällighet, utan det naturliga med ett specifikt syfte.

Yugen (det subtila)
Genom att inte avslöja det uppenbara, utan istället framhäva det subtila, kan det gömda eller svåruppfattade bli synligt. Men att synliggöra är inte syftet med Yugen. Idén är att involvera genom att antyda, inte beskriva, och därmed föreslå för de ointresserat betraktande att helheten innehåller fler aspekter än de inledningsvis tror.

Datsuzoku (det överraskande)
Den omedelbara effekten av Datsuzoku är överraskning. Principen handlar om kreativitet i dess yttersta form, där etablerade sanningar utmanas.

Datsuzoku uppnås genom att gamla vanor och rutiner frångås. Målet är att skapa en känsla av häpnad, genom att visa att frihet från alla slags inskränkande regler och normer är möjlig.

Seijaku (det lugna)
Ett gammalt japanskt ordspråk säger att ”stillhet är aktivitet”. Och däri ligger principen bakom Seijaku: En känsla av lugn i helheten. Alla störningar och oljud är borta. Allt som inte behövs har eliminerats. Sinneslugnet du känner när du besöker en japansk Zen-trädgård är Seijaku.

Jag tror att Zen-principerna i och för sig är bekanta för de flesta av oss som arbetar med kommunikation, reklam och design. Men de tillämpas allt för sällan. Jag tror också att en hel del Zen kan tillämpas även inom andra områden, t.ex. marknadsföringsstrategi och varumärkesutveckling.

Så nästa gång du skall göra en annons, reklamfilm, webbsajt eller PowerPoint-presentation, ha dessa sju principer som checklista.

De kan mycket väl hjälpa dig att skapa något fantastiskt.

_

Det här inlägget har jag baserat på Patrick Lennox Tiernes beskrivning av Zen-estetik samt på traditionella beskrivningar av Niwa (”ren plats) – benämningen på en japansk trädgård.

_

Relaterade inlägg:

small twitter_logo Följ mig på Twitter


Publicerat

i

,

av

Kommentarer

4 svar till ”Låt dig inspireras av Zen”

 1. Profilbild för Mats
  Mats

  Intressant vinkling. Det finns ju många likheter mellan skandinavisk estetik och asiatisk (eller kanske allra mest japansk) dito, så många av tankarna känns relevanta. Och redan Shakespeare sade ju ”The lady doth protest too much, methinks”.

  Ett annat sätt att uttrycka mycket av ovanstående handlar om vad jag kallar för ”att inte sluta cirkeln”. Bra kommunikation låter mottagaren vara med i processen; det är när mottagaren deltar och tolkar budskapet som det blir effekt, Och omvänt, övertydliga budskap ger inte mottagaren något uttrymme att reagera och skapar därmed heller inte något engagemang, och heller inga effekter.

 2. […] Låt dig inspireras av Zen. Ja, jag blir faktiskt intresserad! PR by Zen, liksom. […]

 3. Profilbild för Johan
  Johan

  Kul med ord på sån’t man har i ryggmärgen…! 🙂 Och när man verbaliserar såhär betonar och renodlar man – jag ska prova att använda mig av listan i mitt designarbete och vid tillfälle gå till källan.
  Roligt också med en bekräftelse på banden mellan japansk och skandinavisk design, även på det teoretiska planet!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Sök

drivs med WordPress