Hem

Micco Grönholm om varumärken & marknadsföring

Etikett: principer

  • 5 tips för bättre kriskommunikation

    Vad företaget säger, eller undanhåller, vid en kris påverkar hur situationen, affärerna och varumärket utvecklas. I snart sju år har Jeanette Fors-Andrée forskat i ämnet och baserat på sin forskning har hon sammanställt fem handfasta tips för bättre kriskommunikation; tips som kan hjälpa företag och personer att minimera krisens negativa konsekvenser.

  • Design skapar mening i varumärket

    Ett av de mest direkta sätten att koppla en myt, en historia, till ett varumärke är att göra det är genom design. Direkta sinnesintryck är nämligen alltid starkare än logisk kunskapsöverföring. Vi tolkar visuella symboler mycket effektivare än vi läser text, vi kommer ihåg synintryck bättre och de påverkar oss mycket mer än det vi…

  • Låt dig inspireras av Zen

    I alla former av kommunikations-, reklam- och designarbete är förmågan att hitta nya infallsvinklar på vedertagna normer det som skiljer de mest talangfulla från medelmåttorna. Den förmågan döpte den maltesiske läkaren och författaren Edward de Bono till lateralt tänkande. Att hämta inspiration från Zen är kanske inte lateralt tänkande i ordets rätta bemärkelse, eftersom filosofin…