Hem

Micco Grönholm om varumärken & marknadsföring

Etikett: Mattias Åkerberg

  • Kreativiteten bakom kreativiteten – om planning ur »Sälj det med ord!«

    Den kreativa processen har många steg. Ett av de första stegen handlar om planning. Den inspirerar det fortsatta arbetet, och ökar chansen att reklamen träffar rätt. Men kännedomen om vad en planner gör är fortfarande låg i Sverige. (Smakprov ur »Sälj det med ord!« av Mattias Åkerberg och Christer Wiklander.)

  • Twitternytta (vecka 37)

    Okay. Nu är man alltså en twittrare också. Frågan är: Kommer jag att bli mer eller mindre social? Jag firar en månad på Twitter, och citatet ovan var min första tweet. Länge tillhörde jag dock de tvivlandes skara. Baserat på det jag hade läst och hört, föreföll Twitter vara en skvallerkanal som inte erbjöd något…