Hem

Micco Grönholm om varumärken & marknadsföring

Etikett: Sun Tzu

  • Skillnaden mellan strategi och taktik

    Jag tycker mig allt oftare höra strategi förväxlas med taktik. Inte minst när de sociala medierna kommer på tal. Men det mesta på Internet är inte strategi, det är taktik. Liksom merparten av allt annat vi gör dagligdags. Att vi förväxlar orden innebär att vi föväxlar deras innebörd. Och därmed ökar risken att vi också…