Hem

Micco Grönholm om varumärken & marknadsföring

Skillnaden mellan strategi och taktik

Jag tycker mig allt oftare höra strategi förväxlas med taktik. Inte minst när de sociala medierna kommer på tal. Men det mesta på Internet är inte strategi, det är taktik. Liksom merparten av allt annat vi gör dagligdags.

Att vi förväxlar orden innebär att vi föväxlar deras innebörd. Och därmed ökar risken att vi också förväxlar vilken sorts problem eller utmaning vi står inför. Vi löser strategiska problem med taktiska åtgärder, och förundras över varför resultaten uteblir.

En sannolik orsak till förväxlingen är att strategi och taktik är två sidor av samma mynt. Skillnaden är, enkelt uttryckt, tidshorisonten.

Taktik är närtid. Taktiken beskriver hur du skall besegra din fiende, klara din utmaning, uppnå ditt mål här och nu. Alltså det du skriver på din blogg, budskapet på din webbsajt, telefonsamtalet till kunden, deltagandet i Linkedin-gruppen. Resultatet av din taktik skall kunna mätas.

Taktik är enkel att kopiera. Om du gör någonting som visar sig vara framgångsrikt, kan dina konkurrenter högst sannolikt göra likadant eller härma det. Och så snart en process, metod eller en produkt är kopierad, förlorar du din taktiska konkurrensfördel.

Ofta präglas taktiken av quick fixes som syftar till kortsiktig lönsamhet. Konsekvensen är att företagets taktik i praktiken styrs av omvärlden, vilket äventyrar den långsiktiga framgången. Den bäst bevarade hemligheten inom företagandet är att verksamheter som drivs av en långsiktig mission genererar betydligt högre aktieägarvärde än kortsiktigt finansiellt styrda företag. Det hävdar Bill George, styrelseledamot i bl.a. ExxonMobil, Goldman Sachs och Novartis, samt författare till den utmärkta boken Authentic Leadership: Rediscovering the Secrets to Creating Lasting Value. Det han menar är att företag som enbart fokuserar på att maximera nästa månads eller kvartals lönsamhet i längden riskerar att åstadkomma precis det motsatta – säker nedgång eller t.o.m. konkurs (läs mer här). Alltså måste varje taktisk åtgärd värderas med utgångspunkt i hur den bidrar till den långsiktiga strategin.

Men tyvärr är många företag idag taktikstyrda. Det leder till frekventa och kortvariga upp- och nedgångar, och alltså på lång sikt till en nästintill kassaskåpssäker värde- och marknadsandelsminskning.

Och då hjälper det inte att kalla taktiken för strategi.

Strategi är perspektiv. Strategi handlar om att se helheten – om att förstå på vilket sätt ditt företag eller varumärke kan vara konkurrenskraftigt på lång sikt och var de mest lönsamma affärerna kommer att finnas. Det är kompassriktningen för hela affären – ramverket för alla aktiviteter – som hjälper dig att fatta rätt taktiska beslut längs vägen. Strategi är m.a.o. den långsiktiga planen över hur du kan stärka din marknadsposition på totalmarknaden.

En klok strategi innebär att all taktik fungerar bättre. En klok strategi tillåter enkelt uttryckt ett och annat oklokt taktiskt beslut. Men framför allt, en klok strategi borgar för klokare taktik.

Uttryckt på ett annat sätt: Skillnaden mellan strategi och taktik är att strategi är varje långsiktig plan, som är ett resultat av förmågan att välja rätt slagfält och manövrera en armé, medan taktik är målmedvetna handlingar, som är ett resultat av förmågan att agera rätt i fiendens närvaro.

Tillsammans överbygger strategi och taktik gapet mellan verksamhetens mål och medel.

Vet du var ditt varumärke skall befinna sig vid en specifik tidpunkt i framtiden, är det relativt enkelt att tänka ut vilken strategi som krävs. Och vet du vart du är på väg och hur du skall nå fram, är det relativt enkelt att navigera genom de dagliga hindren och utmaningarna.

Michael J. Kami, tidigare chefsstrateg på bl.a. IBM och Xerox, har sammanställt en dryg handfull managementgurus insikter i vad en lyckad strategi skall byggas på (bl.a. Peter Drucker, Tom Peters, Gary Hamel, C. K. Prahalad, Michael Hammer, Rosabeth Moss Kanter och Richard Pascale).  Dessa ledarskaps- och marknadsföringstänkares råd har han sammanfattat i följande 16 punkter:

 1. Glöm det förgångna. Framtiden syns helt enkelt inte i backspegeln, däremot kan du få många nyttiga glimtar av den genom att verkligen förstå nuet.
 2. Tänk stort och globalt. Få inhemska marknader är tillräckligt stora för stora strategiska ambitioner.
 3. Förändringarna internt måste vara drastiska. Framgång kräver ibland totala organisationsförändringar. Eller uttryckt med Michael J. Kamis ord: ”One needs transformation, not reformation”.
 4. Bygg din affär på kunskap och information, inte på saker. Teknik, teknologi, processer och innovationer kopieras allt enklare och snabbare. Värdet på dina fasta tillgångar är kort sagt  avhängigt av värdet på din personal och det intellektuella kapitalet.
 5. Skapa en informationsbaserad organisation. Få företag har tagit steget fullt ut i den sammankopplade, digitala världen. Bygg din strategi på en substruktur av informations- och kunskapsutbyte – mellan alla anställda, leverantörer och kunder.
 6. Fokusera på kärnkunskapen. Ställ dig frågan: Vad är vi riktigt, riktigt bra på? Hittar du svaret, se till att inte bara vara bra på det, utan gör allt för att uppfattas som den bäste.
 7. Reducera nivåerna. Toppchefer, mellanchefer, självchefer och expertchefer. Hittar du fler nivåer i din organisation, gör dig av med dem.
 8. Ge dina anställda rätt mandat. Ge auktoritet och mandat till de individer och team som har resurser och insikt att fatta beslut och ta ansvar.
 9. Erbjud fortlöpande utvecklingsprogram. Ju mer utbildad din personal är – och inte enbart i det som tjänsten kräver, utan i största allmänhet – desto bättre kommer din verksamhet att bedrivas.
 10. Prioritera talang. Att attrahera, motivera och behålla de mest talangfulla människorna är en absolut nödvändighet för företag som vill ha eller behålla en ledande ställning. Men kom ihåg att talangerna aldrig är bättre än den miljö som de finns i.
 11. Tillämpa global benchmarking. På varje betydelsefullt område, är ditt företag lika bra eller bättre jämfört med kollegerna i samma bransch? Och hur står ni er jämfört med företag i andra branscher och på andra marknader? Vet du inte svaret, är sannolikheten stor att du missar fantastiska förbättringsmöjligheter.
 12. Omforma processer. Se ofta och noggrant över hur din produkt kommer till kund. Slopa överflödiga steg eller delar av processen, eller skapa en helt ny process från scratch om det är bästa lösningen.
 13. Ompröva kvalitetsnormer. Det gäller i lika stor utsträckning både varor och tjänster. Hur väl ditt företag än presterar idag, kan det mesta alltid förbättras.
 14. Bygg partnerskap. Men inte bara externt. Se också till att erbjuda förutsättningar för människor internt att skapa grupper och allianser inom branschen.
 15. Komprimera tiden. Ju snabbare, desto billigare – om allt annat är lika. Snabba beslut är oftast bättre för företaget än utdragna långbänkar. Kortare cykler betyder alltid pengar på banken.
 16. Agera utifrån-och-in. Ta av dig de interna glasögonen. Betrakta din organistion och affär utifrån istället. Hur ser dina partners, leverantörer och kunder på ditt företag eller varumärke? Vad skulle en utomjording dra för slutsatser och rekommendera?

Och framför allt, ha alltid den kinesiske militärstrategen Sun Tzus visdomsord i åtanke:

Strategy without tactics is the slowest route to victory. Tactics without strategy is the noise before defeat.

_

Relaterade inlägg:

 

Kommentarer

33 svar till ”Skillnaden mellan strategi och taktik”

 1. Profilbild för Mats
  Mats

  En gammal och enkel definition från en av mina tidigare arbetsplatser var att ”strategi är det du vill uppnå” medan ”taktik är det du behöver göra eftersom andra också vill uppnå liknande resultat”.

 2. Profilbild för Kikki Högberg

  Kanonbra!
  Bra med klargörande och mycket bra formulerat!

 3. Profilbild för Kristofer Skantze
  Kristofer Skantze

  Tack Micco, intressant. Ytterligare en viktig dimension är att definiera vettiga mål och målsättningar. Dessa är ju grunden för att kunna sätta strategi och sedan även taktik. Målsättningsfrågan är dessutom i sig väldigt intressant som fenomen och dynamik eftersom det ofta kommer från styrelsenivå, vilket därmed kan skapa bekymmer för ledningen om styrelse och ledning inte delar synen på vad som är realistiskt. Strategi och taktik är ofta det som diskuteras, när det egentligen är målen som kanske är bristfälliga i sin realism.

 4. […] Skillnaden mellan strategi och taktik. Micco skriver så bra, så pedagogiskt och i mitt tycke så rätt om varumärke. Så även här – rekommenderas! […]

 5. Profilbild för Anders Sporring

  Som vanligt lysande och genomtänkt Micco!

 6. […] Skillnaden mellan taktik och strategi | The Brand-Man […]

 7. Profilbild för Lars Tong Strömberg

  Väl skrivet Micco, men du har glömt en av de 16 punkterna i Kamis sammanställning (du hoppar över den punkt 8 och går istället direkt på punkt 9). Enligt min mening och baserat på egen erfarenhet dessutom en av de absolut viktigaste och den som ger punkt 7 mening:

  8. Ge dina anställda rätt mandat. Ge auktoritet och mandat till de individer och team som har resurser och insikt för att ta beslut och ta ansvar.

  Robert Heller skriver förövrigt väldigt insiktsfullt kring Kamis 16 punkter för den som är intresserad av fler perspektiv och med många bra, konkreta exempel. Rekommenderas varmt.

  http://www.thinkingmanagers.com/management/strategy-tactics.php

 8. Profilbild för Micco

  @Lars Tong Strömberg
  Du har rätt.

  Jag missade helt enkelt punkten 8 när jag översatte listan. Det är, precis som du påpekar, en viktig punkt – alltså ett stort tack för att du upptäckte och påpekade min blunder, Lars.

  Jag har tagit mig friheten att uppdatera inlägget genom att infoga punkten 8, så som du översatt den. Hoppas att det är okay.

  Ett stort tack också för länken till Hellers mycket läs- och tänkvärda resonemang.

 9. Profilbild för Peyron

  Utmärkt uttänkt. För att sammanfatta kan man utgå från definitionen av fd McKinsey strategen Kennichi Omahe; ”Strategi är hur du tillfredsställer kundernas behov bättre än konkurrenterna genom att tillvarata företagets samtliga resurser!”. Strategi är vägval du gör. Taktik är sättet du gör det på. /C

 10. […] Beslut kan fattas för att kortsiktigt maximera ett KPI men som långsiktigt kan vara skadligt. Skillnaden mellan strategi och taktik har Micco beskrivit bra på sin blogg. […]

 11. […] lite på vad jag läste i The Brand-Man för några dagar sedan, och att taktik är inte samma som strategi. Och jag tror att i […]

 12. Profilbild för tjompa

  Riktigt riktigt bra skrivet. Hoppas och ber till högre makter att så många personer som möjligt sittandes på köpsidan läser och framförallt förstår (och om det sistnämnda känner sig manade att börja plugga). Gillar att det ständigt finns ett självförtroende och en spegling av kunskap bakom de lättätna orden.

  Skickades direkt till 6 kunder i ett svep, fler lär det bli.

 13. […] vi säger så här; Taktik kan se likadan ut, men strategier för skola och industrier/fabriker/verkstadsmiljö kan skilja sig. Samma taktik i två parallella […]

 14. Profilbild för Per Robert Öhlin

  Jag håller med i stort. Men tycker att det är ett litet väl invecklat resonemang för något som egentligen är rätt enkelt. Strategi är för mig och många andra svaret på frågan: »VAD ska vi göra för att…?« Taktiken är svaret på frågan: »HUR ska vi gör göra för att…?«.

  De två frågorna syftar ofta till att länka ihop en organisations olika beslutsnivåer. Vd’s taktik blir marknadschefens strategi, vars taktik i sin tur utgör reklamchefens strategi osv.

 15. Profilbild för Micco

  @Per Robert Öhlin
  Jag håller med i stort. 😉

  Men jag tycker att du förenklar för mycket. Vad vi ska göra för att uppnå något idag är inte strategi, hur man än vänder och vrider på det. Inte heller vad vi ska göra för att uppnå något i morgon eller ens nästa vecka.

  Jag förstår också vad du menar när du skriver att strategi och taktik länkar ihop en organisations beslutsnivåer, och håller delvis med. Men styrelsens och ledningsgruppens strategier bör, så som jag ser det, i regel också vara resten av organisationens strategi. Samma gäller taktiken. Annars är det svårt att få en organisation att gå åt samma håll (eller strida på samma slagfält, för att använda militäranalogin från inlägget).

  Skillnaden mellan beslutsnivåerna är väl snarare att de blir mer strategiska (eller, rättare sagt, borde bli mer strategiska) ju högre upp i organisationen personen sitter.

  Min poäng med inlägget, och skälet till det lite längre resonemanget, är att jag så många gånger sett och hört strategi förväxlas med taktik.

  Inte minst bland s.k. strateger.

 16. […] om varumärkesstrategi Mer om livet, universum och […]

 17. Profilbild för Per Robert Öhlin

  Micco, kanske är det lagidrotternas fel att strategi ofta förväxlas med taktik. Ledare pratar ofta om att de har en taktik, men taktiken måste väl ändå vara det som händer på plan – själva exekveringen – och spelplanen är strategin.

 18. Profilbild för Micco

  Oj, det var en intressant tanke! Inte minst mht den centrala, kulturella betydelse idrottsrörelsen haft i Sverige i snart 100 år. Det kan definitivt vara så att vi lånat sättet på vilket vi använder orden ”strategi” och ”taktik” från sporten. Sverige har dessutom varit förskonat från krig under lång tid. Och kanhända har vi därmed förlorat ordens ursprungliga (militära) innebörd?

 19. […] Skillnaden mellan taktik och strategi | The Brand-Man Micco levererar! […]

 20. Profilbild för Nicolas Contreras

  Du har rätt i att ordet strategi missbrukas. Jag tror att förvirringen ofta uppstår pga av ”stratgi” och ”taktiks” relativa natur. Du kan ha en strategi för dagen men en taktik för hur du ska uppnå detta.

  Jag tror att Clausewitz levererade en kraftig definition på dessa. Ungefär:

  Strategi = Idéerna och vägvalen som är ramverket för själva striden (Clausewitz var general)
  Taktik = Planen för hur själva struden ska gå till

  Tack för ännu en bra och viktig artikel!

 21. Profilbild för Per Robert Öhlin

  Hm… skulle ändå vilja förtydliga lite. Vi behöver ett MÅL för att säkerställa att vi är på rätt väg. VAD vi måste göra för att nå dit är strategin. HUR vi gör för att nå dit är taktiken. Det är alltså bara tre saker vi behöver hålla isär. MÅL, STRATEGI och TAKTIK.

  På ett övergripande plan rör det sig nämligen om den klassiska treenigheten: MåL – TEORI – PRAKTIK, men som får olika uttryck beroende på vilket område man är verksam inom.

  Vissa pratar om: MÅL – TANKE – UTFÖRANDE

  Andra väljer orden: SYFTE – INNEHÅLL – AKTION

  Skriver du drama använder du dig förmodligen av SENSMORAL – PLOT – HANDLING

  Är du problemlösare: PROBLEM – INSIKT – ÅTGÄRD

  Designer: RESULTAT – SUBSTANS – YTA

  Stigfinnare: MÅL – KARTA – TERRÄNG

  Sökare: UPPLYSNING – RIKTNING – SÖKA

  För enkelhetens skull tror jag att man bör ligga nära dessa begrepp för att slippa förvirring. Det som komplicerar det hela är att det som är min chefs taktik, blir min strategi när den landar på mitt bord. Till det fogar jag en taktik, som på min underordnades skrivbord blir dennes strategi.

 22. Profilbild för Micco

  Instämmer!

 23. Profilbild för TERO ALEKSANTERI HOLLANTI
  TERO ALEKSANTERI HOLLANTI

  ATT I STUNDEN VARA FÅNGEN ÄR SKÄNDAS INFÖRVILJAN ATT JÄMNFÖRDELAS ENADE VI STÅ SÖNDRADE VI FALLA.

 24. Profilbild för Rolle
  Rolle

  Är strategiartikeln klipp-och klistrad från en annan site?
  Jag har nämligen några föreläsningsanteckningar, från en kurs 2011, som har ordagrant samma text. Så frågan är: vem kopierar vem?

 25. Profilbild för Micco

  @Rolle
  Hej Rolle,
  Intressant.

  Det är jag som har skrivit inlägget (i januari 2010), men de 16 punkterna är – vilket jag också anger – Michael J. Kamis. Som vanligt har jag hämtat inspiration och underlag till mitt inlägg från många olika håll, bl.a. böcker, blogginlägg och egna erfarenheter. En av mina största inspirationskällor inom ledarskap, strategi och marknadsföring är f.ö. Peter F Drucker. Eftersom det här ämnet vare sig är nytt eller banbrytande, snarare tvärt om (men tyvärr bortglömt av många), innebär det att samma resonemang helt säkert finns att hitta på många olika ställen.

  Jag tycker att det är viktigt att sprida kunskap om skillnaden mellan strategi och taktik. Därför gläder det mig att höra att den förmedlas, oavsett var och under vilka premisser.

 26. Profilbild för Charles Ingvar Jönsson
  Charles Ingvar Jönsson

  Jag tycker mig allt oftare höra ledarskap förväxlas med cheferi. Inte minst när de sociala medierna kommer på tal. Men det mesta på Internet är inte ledarskap, det är cheferi. Liksom merparten av allt annat ni gör dagligdags.

  Att ni förväxlar orden innebär att ni föväxlar deras innebörd. Och därmed ökar risken att ni också förväxlar vilken sorts problem eller utmaning ni står inför. Ni löser cheferiproblem med ledarskapsåtgärder, och förundras över varför resultaten uteblir.

  En sannolik orsak till förväxlingen är att cheferi och ledarskap inte är två sidor av samma mynt. Skillnaden är, enkelt uttryckt, himmelsvid.

  etc. etc…

 27. Profilbild för Micco

  Kul! 😉

 28. Profilbild för Stundentkth
  Stundentkth

  Jag tycker att strategi är det som vi använder av för att beskriva företagets mål och inriktningar både idag och på lång sikt medan taktik är något som sker kortsiktigt, ett taktiskt beslut kan generera ett långsiktigt värde och kan även användas kontinuerligt i företaget! Därmed tycker jag att taktik är något som kan implementeras i företagets strategi ifall den skapar positivt värde! Slutsatsen är att vissa taktiska beslut kan införas i företags strategi!

 29. […] Skillnaden mellan strategi och taktik Missa inte Micco Grönholms blogg om marknadsföring och varumärken – The Brandman. Den är nämligen suveränt bra! inlägget om skillnaden mellan strategi och taktik hjälpte mig att radera bort all min osäkerhet runt vad som är strategi och vad som är taktik. […]

 30. Profilbild för Håkan Liljeqvist

  Ett helt enkelt strålande blogginlägg som känns viktigt. Faller själv för att stundom blanda ihop korten när det kommer till vad som är strategi respektive taktik. Och det blir problematiskt. Antalet strateger har dessutom växt enormt i vår bransch sedan detta blogginlägg skrevs. Men vad gör de, egentligen?

  Som sagt, tänkvärd läsning detta.

  Allt gott! / Håkan Liljeqvist

 31. Profilbild för Abbas Hazheer

  Tack för en lysande artikel, TOOP!

 32. Profilbild för Abbas Hazheer

  Tack för en lysande artikel!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Sök

drivs med WordPress