Hem

Micco Grönholm om varumärken & marknadsföring

Mäter och redovisar vi reklamens effekter på ett effektivt sätt?

Gästinlägg av Mats Rönne

I dagarna har det kommit en ny rapport som visar att börsbolagen är dåliga på att mäta effekterna av sina reklaminvesteringar. Visserligen är ”börsbolag” ett ganska dåligt urvalskriterium, eftersom många av de största annonsörerna inte är listade på stockholmsbörsen. Men jag tror samtidigt att det finns omständigheter som t.o.m. förvärrar resultatet.

Effekt eller effektivitet?
Det finns väl ingen marknadsavdelning idag som inte har frågan om resultat och ”Return on Marketing Investment” på sin dagordning. Men risken är stor att man i sin iver att visa sig viktig i företaget lägger mycket tid och resurser på att mäta och redovisa vad man åstadkommit, men kanske inte alltid redovisar rätt saker. Min känsla är nämligen att mycket av de interna rapporterna handlar om aspekter som OBS-värden och reklamerinran, eller antal besök på sajten och vilken CTR (click-through rate) och CPC (cost per click) man har. Och visst är alla dessa saker viktiga att mäta, men de mäter inte reklamens effekter utan (i bästa fall) reklamens effektivitet.

Effekter handlar om att påverka mitt företags affärer och lönsamhet (”att göra rätt saker”), medan effektivitet handlar om att använda de resurser som finns på ett bra sätt (”att göra saker rätt”). Att dessutom OBS-värden och reklamerinran är ganska meningslösa mått på hur bra reklamen fungerar är värt en separat diskussion – och kanske något för ett framtida gästinlägg.

vw_the_beetles
The Beetles: Effekt eller effektivitet?

Nej, ska vi prata om reklamens effekt så måste vi titta på vad syftet med att göra reklam egentligen är. Många säger naturligtvis att syftet med att göra reklam är att sälja mer. Jag vill hävda att detta är fel målsättning. Syftet med att göra reklam måste vara att sälja lönsammare. Om ett företag vill sälja mer är det oftast enklast och effektivast att fokusera på promotions och säljaktiviteter som kan ge snabb och kortsiktig säljökning, men som samtidigt kan vara förödande för den långsiktiga lönsamheten. Målet bör i stället vara att fokusera på att sälja med god marginal och låg priskänslighet. Boken ”Marketing in the Era of Accountability”, av Les Binet och Peter Field, innehåller en sammanställning av alla de närmare 1 000 bidrag som tävlat i Advertising Effectiveness Award, och lyfter fram vad det är som gör att vissa bidrag är mer framgångsrika än andra. (Betänk att alla analyserade bidrag är sådana som de ansvariga tyckte var värda att skicka in till tävlingen, så redan detta gör att de med all sannolikhet är bättre än ”genomsnittskampanjen”.) Två av slutsatserna är att:

 1. Ju ”hårdare” ekonomiska mål – dvs. hellre vinstmarginal än marknadsandel eller försäljningsökning – desto bättre effekt.
 2. Ju fler mål – ekonomiska såväl som kommunikativa – som mäts och följs upp, desto bättre effekt.

Men samtidigt var det bara 4 % av alla analyserade kampanjer som hade just vinstmarginal som ett viktigt mål. Frågan är då varför vi så sällan mäter det som är mest värdefullt att mäta, och lägger så mycket tid och energi på att mäta sånt som knappt ens är relevant.

Jag tror att det finns två huvudsakliga skäl.

 • Vi mäter det som är lätt att mäta, hellre än det som är rätt att mäta. Det är en sak att titta på bruttomarginalen och hur den förändras kvartal för kvartal, men en helt annan att bevisa att det var reklamen som påverkade detta. Det finns naturligtvis massor med olika variabler som kan påverka lönsamheten, så utmaningen handlar om att isolera variablerna och skapa kontrollgrupper. Samtidigt behöver man inte analysera varenda kampanjenhet i detalj; kanske finns det möjlighet att jämföra t.ex. säljutfall och marginal i regioner med högre reklaminvesteringar mot de där investeringarna var på en lägre nivå. Men ofta kräver detta en hel del analyser och tankearbete, och kanske också tillgång till data i många olika system. Då är det mycket enklare att titta på de OSB-värden och reklamerinransmätningar som vartenda undersökningsföretag har i sin portfölj, och där det finns referensvärden och normer som gör att man internt kan visa att reklamen (förhoppningsvis) står sig bra jämfört med andra kampanjer.
 • Om vi mäter mycket ger det åtminstone sken av att vi är duktiga på att redovisa resultat och effekter, eftersom det ger möjlighet att visa i siffror och diagram hur reklamen står sig gentemot konkurrenter och branschnormer. Och eftersom chansen är stor att övriga i ledningsgruppen inte är särskilt insatta i reklameffekter och inte ifrågasätter redovisningen kan vi leva kvar i den villfarelsen, trots att det i praktiken blir en fråga om att visa på effektivitet snarare än på effekter för företaget.

rosser-reevesRosser Reeves-effekten
Ett av de vanligaste felen i alla effektredovisningar är att man missar kausalitetssambandet, d.v.s. vad som orsakar vad. Ett klassikt sätt att visa på reklamens effekter är att jämföra attityder och preferens hos de som säger sig ha sett reklamen med de som inte gjort det. Ofta ligger varumärket väsentligt bättre till i attityd- och preferensvärden hos de som sett reklamen, och både reklambyrå och marknadschef visar stolt dessa siffror som bevis på hur bra kampanjen är. Men då har de glömt Rosser Reeves och effekten som bär hans namn. I korthet innebär den att om jag gillar ett varumärke är jag mer benägen att uppmärksamma reklam för just det varumärket.

Således finns det ett starkt samband mellan reklamerinran och varumärkespreferens, men det är varumärkespreferensen som orsakar reklamerinran och inte tvärtom. Lösningen här är naturligtvis att visa på skillnaden i attityd/preferens före och efter man exponerats för reklamen, snarare än skillnaden mellan de som säger sig ha sett den och de som inte har gjort det.

Mats Rönne har under drygt 25 år arbetat med internationell marknadsföring i olika roller. Han har varit projektledare och chef på reklambyrå, mediechef på mediabyrå samt arbetat i olika ledande marknadsföringsbefattningar, bl.a. som Marketing Communications Manager på Bonnier, Director Branding and Marketing Communications på Ericsson och på Electrolux som VP Brand Management och European Media Director.

_

Relaterat inlägg: Svenska företag har ingen aning om vad deras varumärken är värda

Kommentarer

6 svar till ”Mäter och redovisar vi reklamens effekter på ett effektivt sätt?”

 1. Profilbild för Claes
  Claes

  Intressant resonemang. Och jag kan hålla med om att vinstmarginal sannolikt är den bästa måttstocken. Liksom jag håller med om att de flesta andra måttstockar, typ OBS-värde och erinran, egentligen är tämligen irrelevanta.

  Ett sätt att stimulera ett ökat fokus i branschen på relevant reklammätning är kanske att i reklamtävlingar belöna bidrag som kan påvisa relevanta resultat. Kanske borde t.ex. 100-wattarens bedömningsgrunder revideras, eller vad säger du Mats?

 2. Profilbild för Mats
  Mats

  100-wattaren har i o f s alltid haft som syfte att belöna resultat, och naturligtvis då i första hand relevanta resultat, men aldrig fel att belysa detta igen i årets tävling. Men en av utmaningarna – inte bara i 100-wattaren utan i de flesta resultatredovisningar – är också att visa att det var marknadsföringskampanjen och inget annat som skapade resultatet.

 3. Profilbild för Peter Isaksson

  En undran i sammanhanget om att isolera enskilda kampanjers värde. Går det att säga att enbart en viss kampanj bidrar mer eller mindre? Måste man inte ta in hela bilden av sina ansträngningar? Om jag sätter en tävlingssadel på min cykel så presterar den inte bättre enbart pga det. Jag behöver se över alla delarna för att nå en hög totaleffekt.

 4. Profilbild för Mats
  Mats

  Bra fundering! Som alltid blir väl svaret ”det beror på”…;-) Men jag skulle nog vilja säga att det åtminstone är vettigare att försöka analysera utfallet på kampanjnivå än att försöka bryta ner det på enskilda enheter. Visst kan man testa olika kombinationer av enheter och t ex lägga till eller ta bort olika medielösningar på lokal/regional nivå för att se vad skillnaden blir, men det finns en uppenbar risk med att man får alltför många kombinationer för att analysen ska bli riktigt meningsfull.

  Om ett företag inte har konstant närvaro/kampanjande så är det ändå rimligt att bedöma kampanjeffekterna genom att se t ex försäljning och prisnivå före och efter kampanjen, hur antalet besök på siten förändras liksom vilket beteende som besökarna har, eller om attityd och preferens till varumärket har påverkats under kampanjperioden. Allt naturligtvis under förutsättning att man också tar hänsyn till eventuellt andra aspekter som förändras under kampanjen, t ex ”kampanjpris” på produkten, säljtävlingar, konkurrenternas agerande o s v.

 5. […] som t.ex. ”kostnad per lead”, ”Obs-värde” och ”Kännedom”. (Läs mer bl.a. här och här). Språkligt uttrycker det sig mer subtilt; det talas t.ex. om ”reklamutgifter” […]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Sök

drivs med WordPress