Hem

Micco Grönholm om varumärken & marknadsföring

3 tips på hur du förtjänar andras förtroende

Så snart du vill göra något som kräver ett aktivt eller passivt deltagande från andra människor, är deras förtroende för dig avgörande för din framgång.

Det gäller både i yrkes- och privatlivet. Och det är lika viktigt vare sig du är journalist, politiker, bloggare, läkare, företagsledare, ICA-handlare eller marknadsföringskonsult.

Alltså: Hur får du människor att känna förtroende för dig?

catch-me-trust

Du kan inte kontrollera andra människor, och om du försöker kommer det paradoxalt nog att rasera ditt förtroendekapital. Men om du helt och fullt accepterar de människor vars förtroende du söker, kan det förtjänas på tre sätt.
_

1. Lita på dem
Människans sociala nätverk byggs på ömsesidigt utbyte. Inom varje gemenskap skapar vi outtalade förhållningsregler – om någon behandlar mig väl, är jag ”skyldig” att behandla henne på ett likvärdigt sätt för att gemenskapen skall fortleva. Och samma regler gäller alla former av gemenskaper, från det västerländska julfirandet till Don Corleone’s makt över sin ”familj”.

Vi är m.a.o. förprogrammerade att behandla andra så som de behandlar oss. Vill du förtjäna andras förtroende, börja med att lita på dem.

2. Var värd att litas på
Det kan låta trivialt, men det är det inte. För att förtjäna andras förtroende, bevisa att du är värd förtroendet. När allt annat är lika, litar människor på dem som de anser har gjort sig förtjänta av det. Och människans förmåga att bedöma huruvida en annan människa är värd att litas på eller inte, är vida mer sofistikerad än vad vårt språk kan ge uttryck för.

Det handlar om att attrahera, inte övertyga; du kan helt enkelt inte övertyga andra att lita på dig, du får dem att vilja göra det.

UtskriftTrusted Advisor Associates Förtroendeekvation utgår från hur människor betraktar dig i termer av attribut – inte beteenden. Det handlar om din trovärdighet (T), pålitlighet (P) och intimitet (I), samt om du fokuserar på dig själv eller på andra människor (S). (Läs mer här.)

Vill du veta om du är en person som andra bedömer är värd att litas på eller inte? Det finns ett enkelt test här.

3. Lyssna
Det enskilt viktigaste beteendet för att förtjäna andras förtroende är att ge dem din fulla uppmärksamhet. Lyssna koncentrerat och fördomsfritt. Lyssna på det som sägs och det som inte sägs. Och förstå det du hör.

Men det handlar egentligen inte så mycket om vad som sägs, det handlar om att skänka bort uppmärksamhet. Genom att göra det, visar du respekt. Och genom att visa respekt erbjuder du något mycket kraftfullt och attraktivt i det sociala utbytesspelet.

Den som får din uppmärksamhet, och därmed respekt, kommer att återgälda ditt agerande genom att förära dig sitt förtroende.

_
För att dessa tre förtroendestrategier skall fungera måste de tillämpas utan dolda motiv. Om du söker andras förtroende enbart i syfte att gynna din egen sak, kommer det inte att lyckas. Att lita på andra, att agera på ett sätt som förtjänar andras förtroende och att verkligen lyssna är att dela med sig av sig själv utan att förvänta sig någonting i gengäld.

Lyckas du, kommer du att förtjäna andras förtroende. Men om ditt motiv är att bli en förtroendeingivande person, kommer du att misslyckas.

Det är det som är förtroendets paradox.

_

Relaterade inlägg: Förtroendets paradox | 25 sätt att förlora förtroende | Köparens paradox
Bilden kommer från Stoney Noell. Inspiration och underlag till inlägget har jag hämtat från Trusted Advisor Associates.

Kommentarer

2 svar till ”3 tips på hur du förtjänar andras förtroende”

  1. Profilbild för liffeman

    Lysande Micco, kunde skrivit det bättre själv. Förtroende kan du inte köpa. Det måste förtjänas. Och mitt har du redan.

  2. Profilbild för Irak-Lena

    Bra men var går gränsen till bli utnyttjad? Tillit måste vara dubbelriktad annars funkar det inte i alla fall.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Sök

drivs med WordPress